Behandling af svimmelhed

Svimmelhed er ofte et invaliderende symptom, hvor mange bliver angste for at bevæge sig. Det medfører undgåelse af bevægelser og aktiviteter, som tricker svimmelheden – både fysisk aktivitet, socialt samvær eller bevægelser i dagligdagen som fx at bøje sig forover, vende sig i sengen og bruge sin telefon. En vigtig del af behandling af svimmelhed er en forståelse af hvad svimmelhed er, så på denne side kan du læse om følgende:

 • Hvad er svimmelhed
 • Årsager til svimmelhed
 • Behandling af svimmelhed

Hvad er svimmelhed?

Svimmelhed er et symptom på et problem i dit balancesystem. Dit balancesystem består af flere dele; det vestibulære system, synet, det proprioceptive system og centralnervesystemet.

Behandling af svimmelhed

Det vestibulære system

Det vestibulære system består af det indre øre. Det indre øre er et organ, som er på størrelse med en lillefingernegl. Det indre øre sender signaler til nervesystemet om, hvor hovedet er i forhold til tyngdekraften samt information om når du sætter farten op eller ned ved fx acceleration. Signalerne bliver derfor sendt fra det indre øre til centralnervesystemet, når du drejer, vipper og nikker hovedet frem eller tilbage når ved acceleration fx ved bilkørsel, karrusel eller lignende.

Synet

Synet sender signaler om, hvor du er i forhold til omgivelserne. Det giver dig mulighed for at forberede en bevægelse eller reagere pludseligt i forhold til dine omgivelser. Derudover giver synet dig også en reference til hvad der er lodret fx bygninger, vægge mm., som kan hjælpe dig med at holde balancen.

Det proprioceptive system

Det proprioceptive system består blandt andet af muskler, sener og led. Systemet sender signaler til det indre nervesystem om hvilken position din krop er i, hvilken bevægelse den er i gang med samt hvilken slags underlag du står/sidder/ligger på. Det proprioceptive system er derfor med til at give signaler om, hvordan kroppen bevæger sig i forhold til omgivelserne eller kroppen selv.

Det indre nervesystem

Det indre nervesystem består af hjernen og rygmarven. Det er nervesystemet, som modtager signaler fra det indre øre, synet og vores muskler, sener og led. Nervesystemet vurderer signalerne i forhold til hinanden sammen med tilgængelige informationer fx tidligere erfaringer, stressniveau, opmærksomhed mm. Når du bliver svimmel, er det fordi det indre nervesystem har vurderet, at der er en konflikt/uoverensstemmelse i balancesystemet (se nedenstående billede).

Systemerne er tæt forbundet og virker i samspil med hinanden. Når du bliver svimmel skyldes det en konflikt i samspillet mellem de forskellige systemer. Se nedenstående eksempler på, hvordan balancesystemet kan skabe symptomer, når sansning og vurdering er i konflikt.

Behandling af svimmelhed ved køresyge

Ved køresyge er det en konflikt mellem den vestibulære sans og de resterende sanser. Den vestibulære sans giver signal ved accelerationer, men der kommer ikke signaler fra syn (du ser ikke at du bevæger dig fremad) eller proprioceptionen (du bevæger dig ikke fysisk) – og derfor opstår der er en konflikt mellem de signaler, som det indre nervesystem skal vurdere – og du bliver køresyg.

Det hjælper derfor at sidde på forsædet, fordi synet nu også sender signaler (du ser at du bevæger dig fremad), og dette øger balancen mellem sanserne.

Person sidder i tog

Du kan også blive snydt af dit balancesystem, når du sidder i et tog, som holder stille på perronen. Når du kigger ud af vinduet, og ser et andet tog køre forbi, kan du få oplevelsen af, at det er dit tog som kører. Her er det syns-sansen, som skaber en konflikt med det indre øre og proprioceptionen. Synet ser et tog bevæge sig, men hverken det indre øre eller proprioceptionen sender ikke signaler (da du ikke bevæger dig fysisk). Dette får kortvarigt det indre nervesystem til at vurdere, at dit tog – og du – er i gang med at bevæge sig fremad.

En mand er blevet søsyg

Når du bliver søsyg er det den proprioceptive sans, som skaber en konflikt med det indre øre og synet. Det indre øre og synet vil ikke sende signaler, men prioprioceptionen vil lægge mærke til de små svingninger, som båden giver. Bliver konflikten stor nok, eller varer længe nok, vil det resultere i at du bliver søsyg.

Det hjælper derfor at kigge mod horisonten, så synet kan hjælpe med at skabe balance i systemet.

Under normale omstændigheder vil konflikten nulstille, så systemerne kommer tilbage til den normale balance, og svimmelheden forsvinder. Men i nogle tilfælde forbliver konflikten, så du stadigvæk er svimmel – selvom årsagen er forsvundet eller helet. Det kan være en af grundene til at det nogle gange kan være svært at finde en årsag til svimmelhed. I denne situation er det derfor vigtigt, at finde ud af hvilket(t) system (indre øre, synet, proprioception og/eller det indre nervesystem) der skal genoptrænes, så du kan modtage den rigtige behandling af svimmelhed.

Årsager til svimmelhed

Der findes mange årsager til svimmelhed. I nedenstående afsnit vil jeg beskrive, nogle former for svimmelhed, hvor fysioterapi kan være en del af din behandling. De forskellige typer af svimmelhed er inddelt efter, hvor signalet kommer fra; henholdsvis det vestibulære-, proprioceptive og indre nervesystem.

Det vestibulære system – det indre øre

Bliver du pludseligt kraftigt svimmel, hvor det føles som om du er i en karrusel – så kan det være at årsagen skal findes i det vestibulære system. Generelt er det kendetegnende for svimmelhed, der stammer herfra, at det er en pludselig og meget intens svimmelhed. Herunder kommer jeg ind på følgende:

 • Øresten
 • Virus på balancenerven
 • Meniéres

Øresten

I det indre øre sker der hele tiden en gendannelse af krystaller i væggene. Dette er et led af en regenerering af strukturen – på samme måde, som huden hele tiden regenererer sig selv. Normalvis absorberes krystallerne igen. Ved øresten absorberes krystallen ikke igen, men den ender ude i en af buegangene (oftest i den bagerste buegang). Dette medfører, at krystallen er med til at sende forkerte signaler afsted fra det indre øre – fordi signalerne kommer efter du har bevæget dig – og det er derfor at du oplever svimmelhed.

Symptomer på øresten er en pludselig, kraftig svimmelhed, som opstår kort efter du har lavet en provokerende bevægelse. Det kan fx være bevægelser, hvor du vender dig i sengen, kigger opad eller tager tøjet ud af vaskemaskinen. Der vil typisk være en latenstid før symptomerne begynder. Der kan derfor gå op til et minut fra du har lavet bevægelsen til svimmelheden kommer. Svimmelheden vil være intens karrusel-følelse, og have en varighed mellem 5-30 sekunder af gangen.

Billede af det indre øre, hvor krystaller dannes og reabsorberes i utricle og saccule. Ved øresten er krystallen endt i en af buegangene, som giver en kraftig svimmelhed.

Virus på balancenerven

Balancenerven forbinder det indre øre med hjernen. Virus på balancenerven er en relativ hyppig årsag til svimmelhed, da den står for cirka 1/3 af vestibulære årsager til svimmelhed. Svimmelheden opstår fordi virus midlertidigt nedsætter nervens funktion, og dermed bliver signalerne til/fra det indre nervesystem forstyrret – og svimmelheden opstår.

Svimmelhed ved virus på balancenerven kan opstå langsomt til at begynde med, hvorefter der kommer pludselige, intense episoder med karrusel-følelse af svimmelhed. Svimmelheden forværres ved alle bevægelser med hovedet – især når du læner hovedet forover og drejer til siden. Ofte vil der være mindre svimmelhed, når du læner dig bagover. De intense episoder med svimmelhed vil vare i nogle dage. Typisk bedres det inden for 1-6 måneder, hvor du dog kan forvente tilbagevendende svimmelhed.

Meniéres

Meniéres er en sygdom i det indre øre, som kan skabe kraftig svimmelhed med samtidig susen for ørerne og tab af hørelse. Ofte er det pludselige, midlertidige angreb af 20 minutter til flere timers varighed. Det er individuelt hvor ofte anfaldene kommer, og symptomerne kan forsvinde eller vedblive mellem anfald.

Ved Meniéres kan behandling af svimmelhed hjælpe mellem anfald, hvis symptomerne fortsætter.

Synet

Ofte vil synet virke kompenserende, når du er svimmel. Det vil nemlig hjælpe på din svimmelhed, når du fokuserer på noget, hvilket kan hjælpe dig med at bevæge dig rundt. Dette gør sig både gældende, når du oplever svimmelhed på baggrund af nedsat funktion i dit indre øre og/eller nakken/proprioception. Her vil synet undertrykke konflikten mellem de andre sanser.

Det er principielt det samme, som der sker når en skøjtedanser drejer rundt om sig selv. Her vil signalerne fra det indre øre bygge sig om for hver omgang han/hun drejer om sig selv. Men synet vil blive brugt, som et referencepunkt, så signalerne fra det indre øre undertrykkes – og dermed kan balancen opretholdes.

Synet kan dog også være medvirkende til at provokere din svimmelhed fx hvis du scroller gennem din mail, læser nyhederne der kører igennem i bunden af fjernsynet mm. Dette skyldes det tætte samspil mellem synet og resten af balancesystemet, som indbyrdes påvirker hinanden.

Kvinde bliver svimmel under skøjteløb

Proprioception/nakken

Når der er problemer i det proprioceptive system (blandt andet muskler, sener og led) kan dette medvirke til svimmelhed. I denne forbindelse vil det oftest være nakken, som er medvirkende til en konflikt i vurderingen af svimmelhed. Ofte vil det være et resultat af ændret muskelfunktion – blandt andet nedsat muskeludholdenhed og øget følsomhed over for belastning – som betyder, at nakken bidrager til svimmelhed.

Ved nakke-relateret svimmelhed vil du have en følelse af at du er på et skibsdæk. Den kan være langsomt tiltagende over tid eller komme akut ved traume. Svimmelheden kan variere fra minutter til flere timer, som forværres ved nakkebevægelser eller deltagelse i samme aktivitet over tid fx sidde på kontoret. Derudover kan der være smerter i nakken, hovedpine, sløret syn, lysfølsomhed, træthed omkring øjnene, kvalme og tinnitus samtidigt.

Nakke-relateret svimmelhed kan være tilstede ved følgende

 • Aldersrelaterede forandringer i nakken (slidgigt)
 • Piskesmæld – 75% oplever svimmelhed efterfølgende
 • Langvarige smerter i nakken
 • Hovedpine
 • Svimmelhed efter traume
 • Kompensation for et problem i balancesystemet (fx indre øre, syn og/eller indre nervesystem)

Det indre nervesystem

Alvorlig sygdom

Der kan være alvorlige årsager til svimmelhed, som stammer fra det indre nervesystem. Derfor bør du altid opsøge din egen praktiserende læge ved svimmelhed, så alvorlig sygdom kan udelukkes inden du skal have behandling ved fysioterapeut.

Overfølsomt nervesystem

Over tid kan det indre nervesystem blive overfølsomt. Det betyder, at kroppen forsøger at beskytte dig fra aktiviteter/situationer ved at producere en svimmelhed. Kroppen forbereder sig til at blive svimmel, inden du går i gang med aktiviteten, og dermed er der større risiko for at symptomerne begynder. Det kan eksempelvis være undervejs/efter et forløb med svimmelhed, hvor du har været meget invalideret af svimmelheden. Mange oplever at blive angst for bevægelse, når de har svimmelhed – og det er en af de faktorer, som kan forberede/prime kroppen til at producere svimmelhed. Derudover er der mange andre faktorer, som påvirker det indre nervesystem. Det kan eksempelvis være søvn, stress, kost, fysisk aktivitet, adfærd, medicin mm. At der er flere mekanismer i spil kan være årsagen til, at det er svært at diagnosticere denne form for svimmelhed. Man kan sige at kroppen vænner sig til at gøre dig svimmel, som et resultat af det forløb du har været igennem.

Vestibulær migræne

Ved vestibulær migræne sker der en midlertidig ubalance i det indre nervesystem, hvor balancesignalerne vurderes. Dette medfører en svimmelhed, som ofte kommer i klynger, hvor det kan være svært at finde den udløsende årsag. Årsagen kan variere, og kan blandt andet være fysisk aktivitet, stress, kost, mangel på søvn, menstruation og medicin. Svimmelheden kan vare mellem 1-10 timer ad gangen, og ofte vil der være en udtalt træthed/udmattelse efterfølgende. Det kan både være med og uden migræne hovedpine. Symptomerne minder om Meniéres svimmelhed, men uden høretab.

Cirka 10-20% af personer med svimmelhed har vestibulær migræne. Det er dog en udelukkelsesdiagnose, hvilket betyder, at andre tilstande og sygdomme skal udelukkes først.

Behandling af svimmelhed

Under normale omstændigheder vil svimmelheden forsvinde, når de førnævnte systemer kommer tilbage til den normale balance – det kan også være tilfældet ved fx nakkerelateret svimmelhed, virus på balancenerven mm. I nogle tilfælde vil svimmelhed og manglende balance dog fortsætte – selvom årsagen er forsvundet/helet. I denne situation er det vigtigt, at finde ud af hvilke(t) system som er påvirket, så du kan modtage den bedste behandling for svimmelhed.

Det vigtigste i dit forløb er at du forstår dine symptomer, så du kan bevæge dig hensigtsmæssigt og komme dig. Herefter bruger vi tre essentielle strategier, som kan inddeles i tre overordnede kategorier:

Eksperimentering

Her bruger du kroppens naturlige proces for at komme sig. Det handler om, at du begiver dig ud i verden, så du bruger alle sanser for at opnå bedring. Du må bevæge/træne til grænsen ved det rette niveau.

Tilvænning

Her gentager du én (eller flere) af de provokerende bevægelser på struktureret vis. Dette medfører, at det indre nervesystem lærer, at det er OK at du udfører bevægelsen – og dermed vænner kroppen sig til at lave bevægelsen/aktiviteten uden at gøre dig svimmel.

Udskiftning

Her skifter det indre nervesystem mellem sanserne, således at der bliver skruet op og ned i forhold til vigtigheden af de forskellige signaler med henblik på, at undgå svimmelhed og dermed opretholde balancen. Det sker på samme måde, som skøjtedanseren bruger synet til at undertrykke sansen fra det indre øre.

Supplerende behandling

Derudover kan ovenstående behandling suppleres med andre behandlingsmetoder:

Vejledning/uddannelse

Vejledning/uddannelse er den vigtigste del af behandlingen. Du skal have en forståelse for hvad der provokerer din svimmelhed samt have nogle hensigtsmæssige strategier til at afhjælpe den. Dette vil nemlig skabe en god håndtering af symptomerne, så du undgår at komme ind i en negativ spiral. Eftersom der ofte er mange faktorer i spil kan det også være vejledning i forhold til stresshåndtering, søvnproblemer, kost, deltagelse på arbejde eller sociale aktiviteter mm.

Specifikke øvelser

Specifikke øvelser har til formål at træne, og forbedre, din bevægelighed samt muskelstyrke- og udholdenhed. Dette vil typisk være omkring nakke og skulder, så tolerancen for belastning kan øges i dette område.

Generel aktivitet

Generel aktivitet skal være med til at holde kroppen i gang. Det kan eksempelvis være gå- eller cykelture samt let træning til hele kroppen. Hvilken type og mængden af generel aktivitet vurderes på baggrund af svimmelheden, og hvad du gerne vil tilbage til.

Manuel behandling

Manuel behandling kan bruges med henblik på smertelindring, hvis du har ondt i nakken og/eller hovedpine sammen med din svimmelhed. Det kan være udspænding og mobilisering af dine led og muskler.

Hvad tilbyder klinikken?

På klinikken kan du få en konsultation til vurdering af din svimmelhed. Konsultationen har en varighed på 90 minutter. Konsultationen har en varighed på 90 minutter, så vi kan sikre os:

 • At afdække alle relevante dele af balancesystemet, som har en betydning for din svimmelhed.
 • At du får en forklaring på dine symptomer, så du forstår hvorfor du er svimmel.
 • At lægge en individuelt tilpasset behandlingsplan, så du kan være tryg fra starten af.
 • At vi igangsætter den rigtige behandling med det samme.
 • At du kommer hjem med en forståelse for hvad du skal gøre, hvor ofte du skal gøre det og hvordan du skal håndtere din svimmelhed.

En vurdering af svimmelhed er til dig, der ønsker personlig fysioterapi med mere tid, nærværende behandling og høj faglighed til at hjælpe med din svimmelhed. Således kan du få den bedste start på behandlingsforløbet, hvor vi finder ud af hvad din svimmelhed kan skyldes, laver en behandlingsplan og sikrer os, at du ved hvad du skal gøre for ikke at være invalideret af svimmelhed længere.

Hvilken forandring fik andre?

“Siden november 2021 har jeg oplevet svimmelhed i en grad, hvor det ikke har været muligt, at passe mit arbejde som underviser. Det gav mig stor tryghed og tillid, at jeg efter indledende telefonsamtale kunne høre, at der var en behandler, som vidste langt mere om svimmelhed end andre fagpersoner jeg har talt med. I behandlingen ved Henrik blev jeg fokuseret på triggere til min svimmelhed samt strategier til at afhjælpe eller reducere svimmelheden. Jeg er blevet bevidst om, at bevægelse og træning er vejen til flere symptomfrie perioder.”

Trine

47 år, vestibulær svimmelhed

“Jeg var meget invalideret af svimmelhed, som gjorde at jeg ikke kunne vende mig i sengen eller kigge til venstre uden at alting farede op og ned. Lægen havde afskrevet min svimmelhed med, at jeg måtte acceptere at blive ældre. Jeg er glad for, at jeg ikke affandt med lægens konklusion, men fandt en fysioterapeut der interesserede sig for personen han sad over for og min helbredsmæssige baggrund – så han kunne finde årsagen til mit problem, hvorefter behandlingen startede. Jeg kan nu vende mig i alle positioner uden at blive svimmel.”

Winnie

64 år, nakke-relateret svimmelhed

Jeg havde gigtsmerter i nakken med svimmelhed og henvendte mig til Henrik fordi, jeg kunne få en hurtig aftale online (det var en akut situation) og det var ikke nødvendigt med en lægehenvisning. Min oplevelse var 60 minutters behandling uden stress og fagligheden levede op til mine forventninger. Efterfølgende er mine akutte gigtanfald meget mindre, og jeg er næsten uden gener i dag.

Berti

75 år, nakke-relateret svimmelhed

Du er i trygge hænder

Autoriseret fysioterapeut

Flerårig efteruddannelse i ryggen (exam.MPT)

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi (1 ud af 56 i Danmark)

Klinisk underviser for fysioterapeutstuderende

Ekstern underviser på fysioterapeutuddannelsen

Tidligere fysioterapeut for Randers HK og Randers Cimbria

Læs mere om Henrik Falsvig eller klinikken i Horsens.

Fysioterapeut Henrik Falsvig behandler kvinde på en briks

Din personlige fysioterapeut med specielle kompetencer indenfor:

Din personlige fysioterapeut med specielle kompetencer indenfor:

 • Nakkesmerter

 • Diskusprolaps i nakken

 • Hold i nakke eller lænd

 • Lændesmerter

 • Diskusprolaps i lænden

 • Spinalstenose

 • Svimmelhed

 • Hovedpine

 • Hoftesmerter

Pris på vurdering af svimmelhed

Når du booker en vurdering af svimmelhed 90 min kan du forvente følgende:

 • At få afdækket alle relevante dele af balancesystemet, som har en betydning for din svimmelhed.
 • At du får en forklaring på dine symptomer, så du forstår hvorfor du er svimmel.
 • At vi lægge en individuelt tilpasset behandlingsplan, så du kan være tryg fra starten af.
 • At vi igangsætter den rigtige behandling med det samme.
 • At du kommer hjem med en forståelse for hvad du skal gøre, hvor ofte du skal gøre det og hvordan du skal håndtere din svimmelhed.

Du kan booke din vurdering i Horsens (Rådhustorvet 21, 1. sal, 8700 Horsens) eller Hinnerup (Pakhusvej 3, 1. sal, 8382 Hinnerup)

Du behøver ikke en lægehenvisning for at modtage behandlingen. Du har mulighed for tilskud fra Sygeforsikring ”Danmark” eller din private sundhedsforsikring.
Sundhedsforsikringerne dækker oftest beløbet helt eller delvist. Er du i tvivl, skal du kontakte forsikringen.

Sygeforsikring "danmark"
Vurdering af svimmelhed 90 min 825 kr. 692 kr.

Inkluderet i vurdering af svimmelhed 90 min:

 • 90 minutters konsultation
 • Høj faglig kvalitet
 • Grundig udredning
 • Grundig klinisk undersøgelse
 • Gennemgang af kliniske undersøgelse
 • Behandling
 • Gennemgang af behandlingsplan
 • Tape, elastik eller bolde
 • Emailopsummering
 • Telefonopfølgninger
 • Dialog med praktiserende læge
 • Tværfagligt samarbejde
 • Statusbeskrivelse

RING ELLER BOOK TID ONLINE

BOOK TID I HORSENS
BOOK TID I HINNERUP